Quelicin, Anectine – Zemuron Cerrahisi Sırasında Yapılan Tedaviler: Farklılıklar ve Yan Etkiler


Quelicin, Anectine ve Zemuron Aynı Şey midir?

Quelicin ve Anectine (süksinilkolin klorür) ve Zemuron (rocuronium bromid), trakeal entübasyonu kolaylaştırmak ve cerrahi veya mekanik ventilasyon sırasında iskelet kası gevşemesini sağlamak için genel anesteziye yardımcı olarak kullanılan iskelet kası gevşetici maddeleridir.

Quelicin ve Anectine ve Zemuron'un benzer yan etkileri arasında yüksek veya düşük kan basıncı ve deri döküntüsü sayılabilir.

Quelicin ve Anectine'nin Zemuron'dan farklı yan etkileri arasında kalp durması, vücut ısısında tehlikeli derecede hızlı yükselme, aritmiler, yavaş veya hızlı kalp atışı, kanda yüksek potasyum seviyeleri, uzun süreli solunum depresyonu veya apne, artan göz basıncı, kas seğirmesi sayılabilir. Çene sertliği, ameliyat sonrası kas ağrısı, akut böbrek yetmezliği ve aşırı tükürük.

Quelicin ve Anectine'den farklı olan Zemuron'un yan etkileri arasında enjeksiyon yerinde mide bulantısı, kusma, şişme veya rahatsızlık, uykululuk veya baş dönmesi ve hafif kaşıntı sayılabilir.

Hem Quelisin hem de Anectine ve Zemuron, lityum, magnezyum tuzları, steroidler, prokainamid ve antibiyotiklerle etkileşime girebilir.

Quelisin ve Anektin ayrıca promazin, oksitosin, aprotinin, kinidin, p-adrenerjik bloker, lidokain, trimetafan, kinifin, klorokin, dietileter, izofluran, desfluran, metokloramid, terbutalin, oral kontraseptifler, oksoidaz ve okso amino asitler ile etkileşime girebilir.

Zemuron ayrıca nöbet ilaçları ile de etkileşime girebilir.

Quelicin, Anectine Yan Etkileri Nelerdir?

Quelicin, Anectine'nin yaygın yan etkileri şunlardır:

 • kalp DURMASI,
 • vücut ısısında tehlikeli derecede hızlı artış (malign hipertermi),
 • aritmiler,
 • yavaş veya hızlı kalp atış hızı,
 • yüksek veya düşük tansiyon,
 • Kandaki yüksek potasyum seviyeleri,
 • uzun süreli solunum depresyonu veya apne,
 • artmış göz içi (göz) basıncı,
 • kas seğirmesi,
 • çene rijitliği,
 • ameliyat sonrası kas ağrısı,
 • akut böbrek (böbrek) yetmezliği,
 • aşırı tükürük, ve
 • döküntü.

Zemuron'un Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Zemuron'un ortak yan etkileri şunlardır:

 • mide bulantısı,
 • kusma,
 • enjeksiyon bölgesinde şişlik veya rahatsızlık,
 • uykululuk veya baş dönmesi,
 • hafif kaşıntı veya deri döküntüsü, veya
 • yüksek veya düşük kan basıncı (hipertansiyon veya hipotansiyon).

Quelicin, Anectine Nedir?

Quelicin, Anectine (süksinilkolin klorür) Enjeksiyon, trakeal entübasyonu kolaylaştırmak ve cerrahi veya mekanik ventilasyon sırasında iskelet kası gevşemesini sağlamak için genel anesteziye yardımcı olarak kullanılan kısa etkili depolarize edici bir iskelet kası gevşeticidir.

Zemuron Nedir?

Zemuron (rocuronium bromide), cerrahi hazırlanırken genel anestezi öncesi verilen, honepolarize edici bir nöromüsküler blokaj maddesidir. Zemuron, ameliyat sırasında vücudun hareketsiz kalmasına yardımcı olur ve aynı zamanda, ameliyattan önce solunum tüpünün daha kolay yerleştirilebilmesi için boğazı rahatlatır. Zemuron jenerik formda mevcuttur.