Kalp Yetersizliğinde Diamox ve Lasix Reçeteli Tedavisi: Fark ve Yan Etkiler


Hangi ilaçlar Diamox ile etkileşime girer?

Diamox Sequels, siklosporin, primidon, diflunisal, aspirin ve diğer salisilatlar veya lityum ile etkileşime girebilir. Doktorunuza kullandığınız tüm ilaçları söyleyin. Diamox Sequels hamilelik sırasında yalnızca reçetelendiğinde kullanılmalıdır. Bu ilaç anne sütüne geçer ancak emzirilen bebeğe zarar verme olasılığı düşüktür.

Hangi ilaçlar Lasix ile etkileşime girer?

Lasix, lityum veya steroidlerle etkileşime girebilir.

Lasix ayrıca sukralfat, sisplatin, siklosporin, etakrinik asit, metotreksat, fenitoin, antibiyotikler, kalp veya kan basıncı ilaçları, müshil veya aspirin gibi salisilatlarla etkileşime girebilir.